Taide

Taidetta on olemassa lähes loputon määrä eri kategorioissa. Taide voi olla lähes mitä tahansa jonkun tekemää musiikista tauluihin sekä kaikkea siltä väliltä. Taide tarkoittaa yleisesti kaikkia niitä toimintoja ja tuotteita, joilla ihminen aistein havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia. Erityisesti sana taide viittaa kuvataiteisiin.

Taide on yksi kulttuurin peruskäsitteistä. Se koostuu erilaisten elementtien tarkoituksellisen järjestelyn tuloksista ja prosesseista, joilla pyritään vaikuttamaan tunteisiin tai ajatteluun subjektiivisella tasolla. Taide on ilmaisun, viestinnän, kannanoton ja mielihyvän tuottamisen väline.

Se, onko jokin teos taidetta, riippuu paljolti tarkastelijan omaksumasta taidekäsityksestä. Taidetta voi olla myös sellainen, joka aiheuttaa kokijassa muitakin kuin esteettisyyden tunteita.

Maalaustaide

Maalaustaide on yksi tunnetuimpia ja yleisimpiä taiteen muotoja. Tai ainakin vanhimpia taiteen muotoja, sillä tauluja on maalattu niin kauan kuin tiedetään. Maalaustaide on myös tietyissä piireissä erittäin arvostettua ja kalleimmista tauluista maksetaan valtavia summia.

Kuvanveisto

Kuvanveisto on hyvin tehtynä kaunista katsottavaa niin työn aikana kuin sitten työn valmistuttua. Se vaatii todella suurta taitoa sekä tietynlaista silmää.

Piirustustaide

Piirustustaide on lähellä maalaustaidetta, mutta se tehdään eri välineillä. Tästä johtuen myös tietenkin lopputulos on täysin erilainen verrattuna perinteiseen maalaustaiteeseen.

Yksi upeita piirustustaiteen muotoja on tehdä piirtäen lähes valokuvan tarkkoja kuvia tilanteista ja henkilöistä.

Taidegrafiikka

Myös taidegrafiikka on yksi oma taiteen muotonsa. Taidegrafiikka on erittäin monimuotoista ja pitää sisällään monentyyppistä erilaista toteutusta.

Valokuvataide

Myös perinteinen valokuvaaminen on yksi taiteenmuoto. Tämä onkin nyky-yhteiskunnassa erittäin yleinen muoto, mikäli lähdetään laskemaan mukaan älylaitteilla otetut kuvat sekä kuvaaminen.

Rajaisin kuitenkin valokuvataidetta enemmän oikeilla kameroilla otettuihin kuviin, sekä niiden viimeistelyyn ja editointiin.

Tila- ja ympäristötaide

Yksi taiteenmuoto on myös tila sekä ympäristötaide. Tämä on myös erittäin hyvä esimerkki siihen, että taide voi tosiaan olla lähes mitä tahansa.